00 Mel Type lb til oss kopp omformer for kulinarisk undervisning og kosthold.