White Long Rice fl-oz til tolä-konverter for kulinarisk undervisning og kosthold.