Konverter cm3/sek, cc/s til lb/min. - kubikkcentimeter per sekund til pund (bensin) per minutt