Konverter cm3/sek , cc/s til m3/t - kubikkcentimeter per sekund til kubikkmeter per time