Konverter cm3/sek , cc/s til ml/min - kubikkcentimeter per sekund til milliliter per minutt