Konverter g/sek til cm3/sek , cc/s - gram (vannmasse) per sekund til kubikkcentimeter per sekund