Konverter gal/t til m3/sek - gallon US per time til kubikkmeter per sekund