Konverter milliliter ml til dråper vanndråpe - gtt SI volum og kapasitet for kulinarisk praksis