Konverter 1 kg, kilogram til 1 vare 6.279 oz av MCDONALD'S,STRAWBERRY SUNDAE