Konverter skjepper tørr US bu til kubikktommer cu in - in3 volum og kapasitet for kulinarisk praksis