Konverter flytende unser US fl oz til kuler med en diameter på 1 fot ∅ 1 fot volum og kapasitet for kulinarisk praksis