Konverter ha til ∅ 1m - hektar til ∅ en meter kuler