Konverter kJ til l atm - kilojoule til liter-atmosfære