Konverter kopper kanadisk kopp til milliliter ml volum og kapasitet for kulinarisk praksis