Konverter L/t til m3/sek - Liter per time til kubikkmeter per sekund