Konverter m3/år til L/sek - kubikkmeter per år til Liter per sekund