Konverter m3/d til L/sek - kubikkmeter per dag til Liter per sekund