Omregn m3/d til tonn/år - kubikkmeter per dag til tonn (vannmasse) per år