Konverter mengder kylling, frityrkoker eller slaktekylling, vinge, kun kjøtt, kokt, stekt