Konverter mengder skinke, skiver, vanlig (ca. 11 prosent fett)