Konverter mra 490 BC til liga - maraton til ligaenheter