Konverter ns til 1000 år - nanosekund til årtusener