Konverter råte til 1/6 av omdreining - fullfør rotasjon til sekstanter