Konverter s cf atm til W·sek - kubikkfot atmosfære til wattsekunder