Kvikksølv 15,5 gram til kubikkcentimeter kvikksølvomformer