Kvikksølv 30 gram til milliliter kvikksølvomformer