Kvikksølv 35 gram til milliliter kvikksølvomformer