Kvikksølv 40 gram til milliliter kvikksølv omformer