L-lysin og L-arginin mengder i mat diett, prosentandeler sammensetning, mengde lysin i