Maismel g total Fett til kJ omformer for kulinarisk undervisning og kosthold.