Næringsstoffer i brød, chapati eller roti, vanlig, kommersielt tilberedt