Næringsstoffer i Cowpeas (blackeyes, Black-eyed Pea), umodne frø høstet, rå naturlig