Næringsstoffer i elg, kjøtt, rå natur (Alaska Native)