Næringsstoffer i frokostblandinger klar til å spises, GENERAL MILLS, HONNINGNØTT CHEERIOS