Næringsstoffer i KENTUCKY FRIED CHICKEN, Fried Chicken, EXTRA CCRPY, Wing, bare kjøtt, skinn pluss panering fjernet