Næringsstoffer i kyllinglever, alle klasser, rå naturlig