Vann Mål dstspn. til g-omformer for kulinarisk baking og kosthold.