Vannmål L til kopp US-omformer for kulinarisk baking og kosthold.