Vannmål lb til gal omformer for kulinarisk baking og diett.