Vann Mål qt til g omformer for kulinarisk baking og kosthold.